CV

Marketta Ivarsdotter
f. 1946 i Finland
Fil. mag. i engelsk filologi, konsthistoria och litteraturvetenskap

Utbildning

Helsingfors Universitet 1973
Grundskolan för konstnärlig utbildning 1976 – 1977
Konstfack, skulpturlinje 1978 – 1984
Längre kurser i stenhuggeri och betong, KKV Bohuslän, 1989/ - 90/ - 93
Studier vid Bildpedagogiska Institutet vid Konstfack ( inriktning mot konst, C-nivå ) 1998 – 2001
Skulpturlärare vid Konstskolan i Stockholm 1986 – 2013
Bildterapiutbildning, Niarte ( Nordic Institute of Art Therapy) 2006 -2009
Folkuniversitet, kurser i kreativt måleri från 2012
Seminarier i psykoanalytiskt tänkande 2011 – 2013
Utöver eget skapande verksam som bildterapeut
Medlem i SKF och SRBt ( bildterapeuternas riksförbund)

Separatutställningar

Konstfack 1984
Olika konstföreningar 1984 – 86
Konstnärshuset, Lilla Galleriet, 2014
Ateljè Hjälmarstrand 2015
Konstnärshuset, Stora Galleriet, 2019

Samlingsutställningar

Ekebyhovs slott 1987
Uddevalla museum 1990
Bretagne, internationellt skulptursymposium, 1994
Lilla Galleriet, Gröndal, 1995
Läkarhuset, Munkbron, 1996
Vimmerby Warmbadhus, 2012
Flertal medlemsutställningar på Konstnärshuset
Väsby Konsthall, höstsalong 2017