Om

Marketta Ivarsdotter
född 1946 i Finland
bosatt och verksam i Stockholm

Efter fleråriga studier och magisterexamen i humaniora vid Helsingfors universitet, och efter skulpturlinjen på Konstfack i Stockholm (1978 – 1984), har jag under åren 1986 – 2011 varit verksam som konstpedagog. Efter ett större offentligt uppdrag 1986 (PK-banken i Jakobsberg) har jag periodvis deltagit i samlingsutställningar, utbildat mig vidare via kortare kurser i sten och betong samt vid Institutet för bildpedagogik med inriktning mot konst (1998 – 2001).


Studierna under denna period resulterade bl. a. i texten Mellan moderns chora och faderns lag – sammanflätningar kring kropp, skapande och sexualitet samt Genom könsskillnadens etik till ömsesidighet, ett omfattande konstnärligt utvecklingsarbete om den franska feministiska filosofen och psykoanalytikern Luce Irigaray.

Jag är även utbildad bildterapeut och har arbetat med individuella bildterapier sedan 2009.

Jag arbetar både med bilder och tredimensionella verk som växer fram ur fragment, minnesbilder, personliga erfarenheter, texter, existentiella frågeställningar och poetiska associationer.

Mitt arbete är oftast mycket processorienterat och de flesta verken skapas i sammanflätade serier med ett flertal olika material (lera, gips, betong, glas, olika sorters papper och textil) och tekniker (ofta experimentella blandtekniker, collage, teckning och foto). Hanterandet och bearbetandet av själva materian samspelar med verkens innehåll och öppnar upp för ett flertal olika läsningar.

Den konstnärliga processen är ett ständigt pågående forskningsarbete. Ur kaos, det svarta guldet, motsatser och spänningstillstånd söker jag en meningsbärande verklighet där både det yttre och det inre får plats. Inom psykoanalysen talar man vackert om den fritt svävande uppmärksamheten. Ett befriande och infallsrikt förhållningssätt som bär mig fram också i mitt eget konstnärskap.