Transformationer 2012

Vimmerby Warmbadhus 23 – 29/7 2012
Transformation står för övergång från ett tillstånd till ett annat. Livet vi lever är i konstant rörelse. Våra kroppar åldras, våra tankar och våra känslor förändras… allt flyter och intar ständigt en ny riktning.
I mina verk fogar jag ihop, lagar och bearbetar mina personliga minnen och erfarenheter. Likt en alkemist arbetar jag med motsatser och spänningstillstånd i förhoppningen om att kaos, den svarta och rika ursprungsmyllan, genom successivt medvetangörande och intensiv bearbetning i slutändan skall resultera i Unus Mundus, i en värld där materien återigen blir meningsbärande och bidrar till en verklighet där både det inre och det yttre faller på plats.
Detta är min personliga strävan i skapandet men i detta forskningsarbete söker jag alltid också det allmängiltiga. Den gemensamma erfarenheten – att kunna mötas i ett igenkännande…
Jag ser världen som ofullbordad och ofärdig och vårt öde är att laga och reparera det söndriga. Ett tungt och oändligt arbete, men det enda och hoppingivande och meningsfulla vi har. Jag arbetar oftast med bild- och skulpturserier i en mängd olika material (t.ex. lera, gips, betong, papper men även fotografier och collage) där utmaningen finns att långsamt få ihop uttryck, innehåll och form.

”We shall not cease from exploration
And the end of all our exploring
Will be to arrive where we started
And know the place for the first time”

T.S. Eliot